Klimatledande Processindustri

Klimatledande Processindustri

Vår vision är att denna 10-åriga Vinnväxt-satsning leder till att en övergång sker från en fossilberoende industriregion till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror