Konsekvenser av utlarmning av räddningstjänst och polis vid misstänkt hjärtstopp

Konsekvenser av utlarmning av räddningstjänst och polis vid misstänkt hjärtstopp

I föreliggande studie testas hypotesen att den tid som hinner förlöpa innan defibrillering ges kortas ned om räddningstjänst och polis - vid sidan av ambulans - också larmas ut.

Följande regioner deltar i studien: Västra Götaland, Skåne, Stockholm, Sörmland, Dalarna och Jönköpings län. Samtliga fall där man larmat ut både räddningstjänst och ambulans kartläggs med följande frågor:

  1. Vad är precisionen i utlarmningen?
  2. Hur ofta kommer räddningstjänsten först?
  3. Hur ofta sker defibrillering av räddningstjänst?
  4. Hur snabbt sker defibrillering av räddningstjänsten?


Studien görs under perioden 1 Maj 2011 till 31 mars 2014.

De preliminära resultaten från studien redovisas i en vetenskaplig rapport under 2014.

Studien antas ha betydelse för hur många som överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus, genom att utlarmning av räddningstjänst och polis vid sidan om ambulans har potential att uppnå målet med kortare tid till defibrillering.