Arbetspaket 5: Etiska och juridiska utmaningar

Projektet ska kartlägga förutsättningar som rör engagemang, makt, kommunikationsstrukturer och tillämplighet.

Målet med projektet är att uppnå bättre kommunikation inom projektet och en större grad av användarengagemang, främst gentemot patientorganisationer och kliniker, och genom detta en ökad möjlighet att skapa e-hälsoprodukter som har verklig tillämpning i praktiken.

Projektledare

Erik Eriksson, Högskolan i Borås
Kontakt/forskarprofil

Fredrik Andersen, Høgskolen i Østfold
E-post: fredrik.andersen@hiof.no
Telefon: +47 696 08 806

Samarbetspartners

Vi samarbetar med relevanta intressenter för huvudprojektet Kontiki, inklusive forskare, patientorganisationer, kliniker, patienter och anhöriga.