Erik Eriksson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4775

Mobilnummer: 0767-242879

E-post: erik.eriksson@hb.se

Signatur: ERER

Universitetslektor i offentlig förvaltning. Inriktningen är mot ledning, styrning och organisering inom vård och omsorg. Mer specifikt invånarinflytande, ofta utifrån ett jämlikhetsperspektiv; möjliggörande och försvårande mekanismer för interorganisatoriskt samarbete; samt konsekvenser av managementtrender i offentlig sektor.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

A Service Management Perspective on Healthcare Improvement: Integrating Social Context (2016)