Erik Eriksson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4775

E-post: erik.eriksson@hb.se

Signatur: ERER

Jag arbetar som docent i offentlig förvaltning vid institutionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Disputerade 2016 vid Chalmers tekniska högskola på en avhandling om kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård. Före och under doktorandstudierna arbetade jag som tjänsteman vid olika regionala och statliga verksamheter under tio års tid.

Det övergripande forsknings- och undervisningsområdet rör styrning, ledning och organisering inom offentlig sektor, framförallt vård och omsorg, samt kvalitativa forskningsmetoder. Särskilt intresse riktas mot olika former av styrning som ryms under paraplybegreppet governance. Mer specifikt studeras invånarinflytande (fr.a. co-production), skapande av samhällsvärden (s.k. public values) såsom jämlikhet, samt möjliggörande och försvårande mekanismer för interorganisatorisk samverkan. Jag intresserar mig också för konsekvenser av managementtrender (bl.a. kvalitetsutveckling och tjänstelogik) inom offentlig sektor.

Handledare för externa doktorander

  • Daniel Gyllenhammar, Chalmers tekniska högskola

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

A Service Management Perspective on Healthcare Improvement: Integrating Social Context (2016)

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper