Labbutrustning för forskning inom Resursåtervinning

Labbutrustning för forskning inom Resursåtervinning

Inom Resursåtervinning har fokus delvis legat på att med bioteknik omvandla olika avfallsströmmar från kommun, skogsbruk, jordbruk, och matproduktion till värdefulla produkter, ofta i samarbete med företag. Störst potential för att producera de mest värdefulla produkterna har hittills varit med ätbara filamentösa svampar, men det är också de mest tekniskt utmanande.

Speciellt de vanliga kärl som används för att odla mikroorganismer har visat sig ge upphov till problem. Istället kan så kallade "air-lift" kärl användas som har visat sig fungera bra. Högskolan i Borås har i nuläget inga air-lift kärl för försök i bänkskala, vilket är starkt begränsande för forskningen och samarbeten med lokala industrier. Denna bidragsansökan är tänkt att åtgärda detta problem genom inköp av air-lift kärl för försök i bänkskala. Kärlen kommer sedan användas i forskningsprojekt och av studenter, exempelvis under deras examensarbeten. Många olika applikationer är tänkbara, vilket bland annat inkluderar produktion av etanol, djurfoder, superabsorbenter, och enzymer, från olika avfall.