Patrik Lennartsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4611

E-post: patrik.lennartsson@hb.se

Rumsnummer: D829

Signatur: PAT

Jag arbetar som universitetslektor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på bioteknik. Jag har arbetat som universitetslektor på Högskolan i Borås sedan 2012. Innan dess doktorerade jag inom biovetenskap på Chalmers, i samarbete med Högskolan i Borås, och dessförinnan läste jag min grundutbildning vid Högskolan i Borås.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Zygomycetes and cellulose residuals: hydrolysis, cultivation and applications

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper