Livscykelanalys av ett samverkansbjälklag i betong-massivträ - förstudie

Livscykelanalys av ett samverkansbjälklag i betong-massivträ - förstudie

Detta är en förstudie och resultaten kommer att kunna ge en miljökonsekvensbeskrivning av de nya samverkansbjälklagen och medverka till hållbar utveckling i Boråsregionen.

Den innovativa idén med samverkansbjälklaget är att man genom kombination av trä med betong ska få fram en produkt som har förhöjd bärighet och samtidigt klara av akustiska krav på stegljud. Ett bjälklag som utnyttjar betongens höga tryckhållfasthet och goda brand- och ljudisolerande egenskaper i kombination med träets låga vik och höga hållfasthet i drag skulle kunna optimera de sökta egenskaperna.

Förstudien exemplifierar nya och viktiga tillämpningsområden inom området resursåtervinning såsom biobaserat byggande och återvinning av byggnadsdelar vilket minskar miljöpåverkan.