MedTech West

MedTech West

MedTech West ska också verka för att ny kunskap och teknik nyttiggörs i vården och samverka med lokala innovationsaktörer och -system i syfte att främja nyföretagande och kommersialisering.

Över tid ska organisationen utvecklas till en dynamisk, internationellt konkurrenskraftig plattform och nätverk där intensiv samverkan sker mellan de tre intressegrupperna.

MedTech West har etablerats av följande fem parter:

  • Chalmers Tekniska högskola
  • Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
  • Högskolan i Borås
  • Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Forskare/Medarbetare

Finansiärer

Samarbetspartner