Mellan ljud och text

Produktion, innehåll och upplevelser av multimodal ljudlitteratur.

Mellan ljud och text

I takt med att ljudboken har vuxit i popularitet har förlag och andra producenter börjat producera verk som experimenterar med ljudformatet: antingen ljudbearbetningar av tryckta litterära verk, eller litterära texter direkt skrivna för ljudformatet.

Projektet "Mellan ljud och text" fokuserar på denna kategori av texter, som vi kallar multimodal ljudlitteratur, och som utnyttjar ljudboksformatet genom att kombinera verbal text med musik, ljudeffekter och röstdramatisering. Därmed utmanar de även etablerade föreställningar och konventioner om vad litteratur är.

Syftet med projektet är att förstå hur ljudboksformatet förändrar litteratur och den samtida litterära kulturen. Vi undersöker förhållandet mellan text och ljud: hur detta förhållande formar det estetiska innehållet i utvalda verk, samt produktion och upplevelser av litteratur.

Den befintliga ljudboksforskningen fokuserar främst på ljudbokskonsumtion och ljudböcker förknippas ofta med lättläst genrelitteratur. Vi komplicerar den etablerade bilden av ljudboken genom en kvalitativ studie av multimodal ljudlitteratur och genom att fokusera på hur utvecklingen inom produktion, innehåll och konsumtion hänger ihop.

Projektet utgår från ett tvärvetenskapligt förhållningssätt som kombinerar teoretiska perspektiv och metoder från förlags- och bokmarknadskunskap, litteraturvetenskap, sound studies och medievetenskap. Det är avgörande att projektet genomförs nu, eftersom ljudboksproduktionen i Skandinavien just nu befinner sig i en övergångsfas, där man experimenterar med nya berättarformer liksom med förhållandet mellan ljud och text.

Projektet bidrar alltså med fördjupade kunskaper om hur ljudboksformatet leder till nya produktionsstrategier, nya estetiska strategier och nya litterära upplevelser som befinner sig ”mellan ljud och text.”