MinShed - Design för minimerat fibersläpp från textilier

MinShed - Design för minimerat fibersläpp från textilier

Projektet kommer också att undersöka hur tvättmaskiner är utformade för att minska utsläppen av mikroplaster.