Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. Formas uppdrag från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Länk till Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt