När blir maten värd en resa? - En studie av kulinarisk turism i Sverige

När blir maten värd en resa? - En studie av kulinarisk turism i Sverige

Syftet med projektet ”När blir maten värd en resa? En studie av kulinarisk turism i Sverige” är att studera villkor, möjligheter och utmaningar för aktörer inom kulinarisk turism samt att få en ökad förståelse för matturisters upplevelser.

Med kulinarisk turism avses att mat och dryck finns med i planeringen av resan. Studier i Sverige såväl som internationellt visar att kopplingarna mellan mat och turism ökat under senare år. Enligt internationell forskning lägger turisten näst efter boendet ner mest pengar på att äta. Turismen handlar i stor uträckning om upplevelsen av en plats och det finns idag större fokus på kroppsliga, sinnliga och mentala upplevelser. I marknadsföringen av kulinarisk turism spelar även varumärken stor roll. Geografiska varumärken signalerar en närhet och historien tas ofta till hjälp i berättelser som blir viktiga i varumärkesbyggandet. Producenter såväl som konsumenter medverkar i att ge varumärken innebörd.

Projektet kommer att skapa ökad förståelse för matens och måltidens betydelse i omvandlingen av Sverige från industriekonomi till upplevelsebaserad tjänsteproduktion. Studien behandlar en bransch i stark tillväxt och förväntas vara av intresse för utvecklingsarbete och marknadsföring av Sverige och de aktuella regionerna som kulinariska turistmål.