Nyorientering av svensk sjukvård: Hur kan kapacitet byggas som stärker lärande, entusiasm och välbefinnande under utvecklingsarbetet

Nyorientering av svensk sjukvård: Hur kan kapacitet byggas som stärker lärande, entusiasm och välbefinnande under utvecklingsarbetet

En lång rad försök att utveckla och effektivisera sjukvården har lett till insikter om att mer hållbara och praktiknära metoder för verksamhetsutveckling behöver tillämpas. Hållbart utvecklingsarbete behöver bygga kapacitet för lärande i och förståelse för komplexa vårdprocesser. Chefs- och ledarskapet samt medarbetarskapet har stor betydelse för om verksamhetsutvecklingen blir framgångsrik och samtidigt hållbar. Men hur bygger man kapacitet för ett hållbart, funktionellt och hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap på olika nivåer i vårdorganisationer– i praktiken.

Syftet är att studera och beskriva praktiska tillvägagångssätt för att bygga och organisera kapacitet för hållbara arbetsprocesser, lärande, engagemang och välbefinnande - under nyorientering av sjukvårdens processer. Detta särskilt med avseende på:

  • Förändringsledning – organisering och arbetsformer
  • Socialt kapital – medarbetarskap, team, professionsgrupper
  • Visualisera och illustrerande av komplexa processer
  • Chefsutveckling och stödresurser

Fem sjukhus ingår i studien. Datainsamlingen har skett under tre år med intervjuer, observationer, medarbetarenkät och chefsenkät.

Forskare vid andra lärosäten

Andrea Eriksson, doktorand vid KTH,
Anna Williamsson, doktorand vid KTH,
Marcus Strömgren, doktorand vid KTH,
Annette Karltun, docent vid Högskolan i Jönköping,
David Bergman, KI 

Referenser (pdf)

Läs om projektet på samarbetspartners KTH:s webbplats.