Sara Larsson Fällman

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4733

E-post: sara.larsson_fallman@hb.se

Rumsnummer: D706

Signatur: SALA

 

Sara Larsson Fällman är distriktssköterska och medicine doktor i teknik och hälsa. Hon disputerade 2020 vid KTH med avhandlingen ”Organizational flexibility and health among line managers and employees in health care”. Sara är verksam som lärare och forskare på akademin för arbetsliv och välfärd på högskolan i Borås. Hon undervisar och handleder på grund- och avancerad nivå, främst i utbildningarna Vård- och omsorgsadministration samt Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg. Hennes forskningsintresse är hållbart ledarskap, medarbetarskap och organisering inom vård och omsorg. Sara ingår i en forskargrupp på sektionen för arbetsliv och välfärd.  

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper