Sara Larsson Fällman

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4733

Mobilnummer: 0790-662696

E-post: sara.larsson_fallman@hb.se

Rumsnummer: D706

Signatur: SALA

Sedan hösten 2015 är jag antagen som doktorand vid Skolan för teknik och hälsa vid KTH. Mitt forskningsområde är ledarskap och organisering för en hållbar hälsa och ett hållbart arbetsliv under omorganisationer. Jag ingår i en forskargrupp som leds av professor Lotta Dellve vid KTH samt Högskolan i Borås. I forskargruppen ingår forskare och doktorander från KTH, Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping och Karolinska Institutet.

Min yrkesprofession är distriktssköterska och jag har sedan 2011 arbetat på Högskolan i Borås som adjunkt. Under min tid på Högskolan i Borås har jag haft förmånen att arbeta med båda mina favoritområden, vilka är ledarskap och organisering i sjukvården samt hälsofrämjande och förebyggande vård. De två senaste åren har jag varit kursansvarig för distansundervisning/flexibelt lärande inom Vård- och omsorgsadministration, där jag aktivt kunnat jobba med ett av mina mål i livet: att göra studier på högre nivå möjlig för alla.