Omvandla avfall från frukt till biogas

Omvandla avfall från frukt till biogas

Samarbetet är i form av delad utbildning och forskning, miljöstudier och implementering av pilotanläggningar. Flera universitet, forskningsinstitut, kommuner och företag från båda länder deltar. Projektet ska skapa kompetens kring biogasproduktion på Gadjah Mada University.

Resultatet av detta arbete kommer att användas direkt för att driva en biogasanläggning för fruktavfall i Sleman. Marknaden producerar 4-10 ton fruktavfall dagligen.

Läs projektbeskrivning på engelska.

Externa projektmedarbetare

Claes Niklasson
Ria Millati