Polisiära arbetsmetoder i utsatta områden

Polisiära arbetsmetoder i utsatta områden

Rådande samhällsutveckling ställer allt högre krav på polisens metoder och arbetssätt, inte minst i relation till utsatta områden, kriminella nätverk och unga lagöverträdare inblandade i allt grövre våldsbrott. I relation till det blir det nödvändigt att se huruvida polisens arbete utförs på ett effektivt sätt och med rätt inriktning. Syftet med detta avhandlingsarbete är att belysa hur kriminologiska teorier för brottslighet korresponderar med polisens praktiska tillämpning. Exempel är kriminologiska teorier avseende plats eller situation med metoder som berör polisiär närvaro, fokuserad avskräckning samt formell social kontroll, d.v.s. metoder som behöver utvecklas och integreras med det operativa fältnära genomförandet. Inriktningen av avhandlingsarbetet är att klarlägga vilka polisiära metoder som används och hur effektiva de är i arbetet mot kriminella aktörer och nätverk i områden som definieras som särskilt utsatta, riskområden samt utsatta områden.

Detta doktorandprojekt delfinansieras av Polismyndigheten.