Kristofer Nilsson

Akademin för polisiärt arbete
— Institutionen för polisutbildning distans

E-post: kristofer.nilsson@hb.se

Rumsnummer: Q

Signatur: KRNI

Jag heter Kristofer Nilsson och är polislärare vid polisutbildningen i Borås och doktorand i kriminologi via Malmö universitet och Högskolan i Borås sedan 1 mars 2023. Min polisexamen är från år 2004 och fram till år 2019 arbetade jag som polis på lokalpolisområde Hisingen i Storgöteborg. Jag har huvudsakligen arbetat i yttre tjänst på ingripandeverksamheten som ingripandepolis, gruppchef och yttre befäl. Under en period var jag också kommunpolis med ansvar för stadsdelen Lundby i Göteborg.

Jag var med från starten av polisutbildningen i Borås och hoppas kunna bidra med polisiära erfarenheter från inte minst polisarbetet i våra utsatta områden. Jag är även med i forskargruppen Polisiära studier. Mitt avhandlingsarbete delfinansieras av Polismyndigheten och har arbetsnamnet Polisiära arbetsmetoder i utsatta områden.

En stor drivkraft hos mig är att polisen ska arbeta effektivt och erhålla kunskaper med grund i relevant kriminologisk forskning. Goda kunskaper i detta ämnesområde skapar goda förutsättningar för effektivitet i det reaktiva och proaktiva polisarbetet.

Jag har en magisterexamen i kriminologi vid Göteborgs universitet, 2021.

Kursansvar för: Att arbeta som polis i utsatta områden (Termin 2 på polisutbildningen)

Kandidatuppsats: Nilsson, K. (2019) "Redo för en större uppgift" -en studie av polisens arbete med ”hot spots” i särskilt utsatta områden. Högskolan i Kristianstad

Magisteruppsats: Nilsson, K. (2021) "Hot spots" i teori och praktik - en kvalitativ studie om polisiärt arbete i särskilt utsatta områden. Göteborgs universitet