Produktion av förnyelsebara bränslen från biprodukter med hjälp av ätlig svamp

Produktion av förnyelsebara bränslen från biprodukter med hjälp av ätlig svamp

Målet med detta projekt är att utveckla en ny metod genom att använda ätliga filamentösa svampar för att producera etanol från de restprodukter som uppstår vid etanolproduktion i industriell skala. Processen kan leda till bättre utnyttjande av nuvarande resurser och bättre hantering av avfallsströmmar.

Läs mer om projektet på engelska.