ÅForsk

ÅForsk

ÅForsk bildades 1985 och är arvtagare efter den år 1895 startade Ångpanneföreningen.

Länk till ÅForsk

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt