ÅForsk

ÅForsk

ÅForsk bildades 1985 och är arvtagare efter den år 1895 startade Ångpanneföreningen.

ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.

ÅForsk är den största aktieägaren i det börsnoterade ÅF AB. Medel för forskningsanslag och stipendier erhålles genom utdelningar från bolaget.

Länk till ÅForsk