Ramanspektroskopisk mätutrustning

Ramanspektroskopisk mätutrustning

Högskolan i Borås har en god position inom textil och polymerteknik i Sverige och internationellt. Kemin är en av flera bryggor som förenar dessa områden. Genom Ramanspektroskopi kan man följa bildandet av olika substanser i kemiska reaktioner.

Projektet handlar om införskaffandet av ett sådant instrument. Med detta kan man studera härdreaktioner i nya biobaserade kompositer, funktionella beläggningar på textil eller vad för miljöfarliga substanser det finns i textilt avfall. Instrumentet kommer att göras portabelt vilket gör att avancerade mätningar kan göras på plats i industri. På så sätt möjliggörs samverkan mellan högskolan och omgivande näringsliv.