ReCyCol: Reversibla färgningsprocesser för en hållbar textilindustri

ReCyCol: Reversibla färgningsprocesser för en hållbar textilindustri

Kombinationen av en ständigt ökande världsbefolkning och en begränsad tillgång på textilråvara är ett globalt problem. Efter peak oil närmar vi oss nu peak cotton, och det är angeläget att återvinna textilt avfall i betydligt högre grad än vad som görs idag. År 2020 skall motsvarande 25 procent av den mängd textil som satts till marknaden återvinnas, enligt rekommendationer från Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet. Idag används återvunna textila material  främst i enklare produkter, såsom stoppning och filtar. En utökad användning  kräver att det återvunna materialet kan avfärgas. Den långa traditionen av kvalitativ tillverkning inom svensk textilindustri tillsammans med en globalt stark position inom hållbar forskning och innovation, ger goda förutsättningar i utmaningen med textil avfärgning.

Projektet ReCyCol kommer att genomföras som ett tvärdisciplinärt samarbete mellan materialforskare, kemikalieindustri, textilproducenter och återvinningsföretag. Tillsammans kommer man att kartlägga industriella och samhälleliga behov såväl som begränsningar. Genom att sedan utveckla miljömedvetna färgningstekniker, där reversibiliteten planeras redan i designstadiet, kommer arbetet att ge ökade möjligheter för en konkurrenskraftig och värdeskapande textilåtervinning.

Ambitionen är att ReCyCol även skall bidra till framtagningen av nya riktlinjer, regler och policies som kan initiera en genomgripande förändring mot en mer hållbar textilindustri.

Externa projektledare:

  • Romain Bordes, Chalmers Tekniska Högskola
  • Dr. Marie V. Walter, SP
  • Dr. Hanna de la Motte, SP