Responsiv design: metoder för återtillverkning och återbruk av kläder och mode i volatila materialflöden

Responsiv design: metoder för återtillverkning och återbruk av kläder och mode i volatila materialflöden

En avgörande förutsättning för omställning till en mer cirkulär modebransch är att kunna återanvända och återtillverka produktmoduler som alternativ till en mer resurskrävande återvinning på fibernivå. Detta innebär dock att utmaning för en cirkulär kläd- och modeindustri i första hand blir ett designproblem. Utmaningen i att kunna kombinera produktmoduler, heterogena och homogena, använda och överskott, till nya kvalitativa kläder, nytt mode, är i första hand en estetisk, funktionell och uttrycksmässig, utmaning, och i andra hand ett tekniskt problem.

För att produktutveckla, genom återtillverkning och återanvändnings-produktmoduler, kläder och mode krävs dock nya typ av designprocesser som utgår från ett annan kunskap och förståelse för material än löpmeter, garn och fiber. En sådan design- och produktutvecklingsprocess måste dessutom kunna möta de materialmässiga risker som en osäker och varierad materialtillgång innebär.

Syftet med studien är att utveckla designprocesser med särskilt fokus på redesign och modulär design ur ett designperspektiv. Forskningen kommer att genomföras med experimentella metoder för att undersöka och testa formmässiga och materiella förutsättningar i befintliga resurser och utvecklade designexempel som kan analyseras och utvärderas estetiskt och funktionellt.