Samtalsmattor

som stöd för delaktighet vid val och beslutsfattande i hemtjänst för äldre personer med lätt till måttlig demenssjukdom

Samtalsmattor

Studien genomförs som en tvåarmad RCT-studie, där metodens effekt och implementering utvärderas såväl kvantitativt som kvalitativt, i samverkan mellan äldreomsorgen i tre kommuner i Sjuhäradsregionen, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och FoU Sjuhärad Välfärd.