Samtalsmattor

som stöd för delaktighet vid val och beslutsfattande i hemtjänst för äldre personer med lätt till måttlig demenssjukdom

Samtalsmattor

Demenssjukdom kan innebära att det blir svårare att fatta beslut kring sin äldreomsorg. Projektet undersöker om Samtalsmattor (Talking Mats®), ett bildbaserat och analogt kommunikationshjälpmedel, kan ge stöd när personer med minnessvårigheter eller demenssjukdom ska vara med och ta beslut.

Projektet är ett samarbete mellan Vård- och äldreförvaltningarna i Borås, Mark och Tranemo kommuner, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Ett antal undersköterskor och biståndshandläggare inom vård- och äldreförvaltningarna i kommunerna har utbildats i metoden. Därefter har samtalsmattor utvecklats och prövats i samarbete mellan forskare och medarbetare för att användas vid biståndshandläggarnas utredning och undersköterskornas planering av hemtjänst.

Forskarna utvärderar både kvantitativt och kvalitativt om Samtalsmattor har effekt och kan implementeras i verksamheterna. I studien ingår 100 deltagare som har samtal med biståndshandläggare och undersköterska vid uppföljning av sina hemtjänstinsatser. Deltagarna lottas till två grupper. Den ena gruppen samtalar med hjälp av Samtalsmatta och den andra gruppen har sedvanliga samtal. Samtalen spelas in med videokamera för att analyseras av forskare i efterhand. I anslutning till samtalen får deltagarna fylla i en enkät kring sin upplevelse av delaktighet i samtalen.