Angela Bångsbo

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4799

E-post: angela.bangsbo@hb.se

Rumsnummer: D702

Signatur: ANB

Ämnesområde: Vårdvetenskap.

Jag undervisar och handleder uppsatser i vård- och omsorgsadministration, hållbar organisering och ledarskap, samt är forskare inom ”Människan i vården”.

Sedan 2019 har jag arbetat vid Högskolan i Borås. Innan dess arbetade jag som samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd, Högskolan i Borås samt på rehabiliteringskliniken Södra Älvsborgs sjukhus. Min grundutbildning är arbetsterapeut och har en magisterexamen i arbetsterapi.

För närvarande håller jag på med två forskningsprojekt: Samtalsmatta som beslutsstöd för äldre med lätt till måttlig demenssjukdom och LEVA-projektet som fokuserar på ledarskap och organisering av äldreomsorg.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Collaborative challenges in integrated care: Untangling the preconditions for frail older people. Göteborgs universitet, 2018

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper