Angela Bångsbo

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4799

E-post: angela.bangsbo@hb.se

Rumsnummer: D702

Signatur: ANB

Ämnesområde: Vårdvetenskap.

Jag undervisar och handleder uppsatser i vård- och omsorgsadministration, hållbar organisering och ledarskap, samt är forskare inom ”Människan i vården”.

Sedan 2019 har jag arbetat vid Högskolan i Borås. Innan dess arbetade jag som samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd, Högskolan i Borås samt på rehabiliteringskliniken Södra Älvsborgs sjukhus. Min grundutbildning är arbetsterapeut och har en magisterexamen i arbetsterapi.

För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojektet som handlar om Samtalsmattor som beslutsstöd i hemtjänsten. Projektet undersöker om Samtalsmattor, ett bildbaserat och analogt kommunikationshjälpmedel, kan ge stöd när personer med minnessvårigheter eller demenssjukdom ska vara med och ta beslut.

Samtalsmattor som stöd för delaktighet vid val och beslutsfattande i hemtjänst för äldre personer med lätt till måttlig demenssjukdom

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Collaborative challenges in integrated care: Untangling the preconditions for frail older people. Göteborgs universitet, 2018

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper