SimpleSkin - Cheap, textile based whole body sensing systems for interaction, physiological monitoring and activity recognition

SimpleSkin - Cheap, textile based whole body sensing systems for interaction, physiological monitoring and activity recognition

Trots att tanken på personliga övervakningssystem för övervakning under lång tid har varit i fokus inom forskningen under lång tid, så har det inte blivit något genomslag fram till nu i och att smartphones med sensoriska egenskaper har dykt upp, vilka har underlättat en bred acceptans och gjort det enklare att få fram tillämpningsområden. Den typ av parametrar som vi kan mäta och utvärdera genom mobiler är dock fortfarande begränsad till exempelvis lokalisering, typ av rörelse, antal steg med mera. Fysiologiska parametrar så som puls, ECG eller andningsfrekvens kräver fortfarande otympliga instrument och används sällan under lång tid som för daglig övervakning.

I detta projekt vill vi ändra på det och utveckla tekniska och metodologiska grunder för nästa generations personliga övervakningssystem.