Sommarläsnings- programmet Läsglädje

läsglappet och det lustfyllda läsandet

Sommarläsningsprogrammet Läsglädje

Sommarläsningsprogrammet Läsglädje i Falköpings kommun bygger på tanken om ett ”sommarläsglapp” där yngre barn som inte har ett invant läsbeteende tappar i läsning under lovet, och att detta drabbar barn i socioekonomiskt svaga familjer mer än barn i socioekonomiskt starka familjer.

Programmet startade i samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen. Barnen som deltar i Läsglädje väljs ut i samråd med kommunens skolor utifrån identifierade behov. Aktiviteterna planeras och genomförs av lärarstudenter som bor i kommunen, med stöd av kommunens bibliotekarier som också träffar barnen i Läsglädje för exempelvis bokprat. Tillgång till böcker, uppmuntran att läsa och vana att vistas i biblioteksmiljö ses i Läsglädje som avgörande för att förebygga barns tillbakagång i läsning, och på så vis minska klyftorna mellan barn med olika förutsättningar.

Inom ramen för ULF samverkar forskare och initiativtagarna till Läsglädje kring frågor som syftar till att undersöka barns, lärarstudenters och bibliotekariers perspektiv på Läsglädje och det som händer i mötet dem emellan utifrån ett sociokulturellt perspektiv med särskilt fokus på litteracitet. Utgångspunkten är lärdomar från ULF-projektet kan komma kommunen och skolan till godo.