Spacerpad med i P4 Sjuhärads morgonprogram

14 september var Spacerpad med i morgonsessionen av det populära morgonprogrammet i regionala P4 Sjuhärad, som täcker Boråsregionen. Karin Högberg beskrev frågan om mensfattigdom som upplevs av en stor andel av kvinnorna i världen och presenterade Spacerpad som en produkt som kan ge ett tryggt och hållbart sanitärt skydd. Hon berättade att syftet med projektet är att bygga upp kapacitet att tillverka och distribuera den återanvändbara bindan inom ett par år. Det pågående projektet omfattar fortsatt utveckling av produkten och lämpliga metoder för tillverkning. Under detta år planeras ett användartest där Spacerpad jämförs med modell av återanvändbar binda som redan finns på marknaden. Användartestet kommer att genomföras i Kenya i samarbete med den svenska biståndsorganisationen Erikshjälpen och deras partner i Kenya. I Choose Life –Africa.

 

Karin Högberg intervjuas av reporter i P4 Sjuhärad.

Karin Högberg intervjuas av reporter i P4 Sjuhärad.