Tillverkningsprocessen för Spacerpad under utveckling


Max Anderhell, Karin Högberg och Lena Berglin placerar ett av materialen för tillskärning i laserskärare. Foto: Nils Lindh

Spacerpad är i sin nuvarande utformning fullt användbar och med god prestanda enligt de mindre användartest som genomfördes under 2019. Under 2020 ska tillräckligt antal tillverkas för de användarstudier som ska genomföras till hösten i Kenya. Tillverkningen av bindorna som ska distribueras vid studierna planeras att ske vid textilhögskolans labb och är delvis manuell.

Sista veckan i april gjorde Max Anderhell och Lena Berglin ett antal bindor, stämde av ett antal alternativ för arbetsgången och mätte tiden för varje moment. Ett av många steg i utvecklingen av produktionsprocessen.