ST-162 Trådlös signalöverföring mellan textilsensor och smartphone

ST-162 Trådlös signalöverföring mellan textilsensor och smartphone

Inom projektet EVINN- Eventbaserad Innovation har ett Smart Textiles-projekt startats för att ta fram en teknikplattform för trådlös signalöverföring mellan textilasensorer och smartphone. Tanken är att utveckla en strumpa med integrerade textila sensorer för att kunna få respons på sin fotisättning i realtid under ett träningspass eller tävling. Sensorerna består av en textilfiber med piezoelektriska egenskaper, vilket betyder att fibern alstrar en spänning när den deformeras mekaniskt, genom drag eller tryck, som sedan kan registreras.

Projektet är en del av Smart Textiles

Länk till ST-162 Trådlös signalöverföring mellan textilsensor och smartphone