Stärka och öka antalet kvinnor på ledande positioner inom textilindustrin

Stärka och öka antalet kvinnor på ledande positioner inom textilindustrin

Projektet startar den 1 november 2023 och avslutas den 30 april 2026. Projektet samfinansieras av Europeiska unionen genom Erasmus + -åtgärden KA220 - ADU - Samarbetspartnerskap inom vuxenutbildning.

Särskilda mål och förväntade resultat

Projektet har följande specifika mål:

 • Erbjuda utbildningspaket för både kvinnor och utbildningssektorn där fokus ligger på ledaregenskaper för textilsektorn.
 • Tillhandahålla en verktygslåda med metoder för ett hållbart textilt ekosystem.
 • Organisera workshops för idéutveckling med syfte att förbereda kvinnor för framtida ledarroller.
 • Stärka och motivera kvinnor att ta över chefspositioner.
 • Skapa kommunikationskanaler mellan kvinnor, företagsledare och ägare.
 • Erbjuda kvinnor internationell utbildning och koppla samman dessa på EU-nivå.
 • Skapa en strukturerad kommunikationsstrategi för att nå målgrupperna.

Följande resultat förväntas från projektet:

 • Plattformen Be A Manager: Moduler om ledarskapsförmågor, praktiska aktiviteter samt självvärderingar (quiz) för att deltagarna skall kunna säkerställa progressionen.
 • ”Women Think Green”: Ett verktyg innehållande faktablad om textilindustrins miljöpåverkan, gröna metoder, fallstudier av kvinnoledda företag inom textilindustrin och arbetsbaserade scenarier.
 • Workshops för idéutveckling för att främja kvinnors entreprenörskap och möjlighet att nå framgång.

Medverkande

 • KAINOTOMIA & SIA EE, Grekland
 • Markeut skills sociedad limitada, Spanien
 • Lottozero società cooperativa sociale, Italien
 • Chambre Officielle de Commerce d'Espagne en Belgique et au Luxembourg, Belgien
 • LLC "CIVITTA UKRAINE", Ukraina

Länk till Stärka och öka antalet kvinnor på ledande positioner inom textilindustrin