Stereotyper, naiva teorier, kulturella normer och deras potentiella och aktuella effekter på meta-kognition och deras skolprestation

Stereotyper, naiva teorier, kulturella normer och deras potentiella och aktuella effekter på meta-kognition och deras skolprestation

1991 kom två regeringspropositioner på dessa grundidéer. Men den öppenhet, jämlikhet och likvärdighet som förutsågs har uteblivit. Enligt tidigare forskning har kulturella teorier; ibland kallas dessa för naiva teorier; om elever och deras begåvning och förmågor intervenerat i bedömningssituationer och påverkat undervisning, bedömning av elever och även elevernas självkoncept och kognitiva prestationer, för att opponera mot måluppfyllelsen... --> Se webbplats.