Success or survival - strategies of fashion and textile enterprises in the globalized economy

Success or survival - strategies of fashion and textile enterprises in the globalized economy

Syftet med projektet är att undersöka vilka faktorer som påverkar resiliens av svenska textil-, kläd- och modeföretag i den globaliserade ekonomin.

Snabba och oförutsägbara förändringar i affärsvillkoren och den globala marknaden utmanar organisationer. Överlevnad har blivit en stor utmaning. Men vad är rätt affärsmodell för långsiktig framgång?