Termisk förbehandling av svartlut

Termisk förbehandling av svartlut

Dels minskar korrosionen på värmeväxlarna eftersom alkali tillsammans med framför allt klorider är korrosivt och dels minskar mängden avlagringar på ytorna. Minskad korrosion innebär att man kan öka ångdata och därigenom kunna producera mer el samt att slitaget minskar vilket reducerar driftsproblem. Minskad mängd avlagring innebär en effektivare värmeöverföring tillsammans med ett minskat underhåll. Projektet innefattar en experimentell del, en teoretisk del och en systemteknisk del där effekten av processteget utvärderas i helheten för kemikalieåtervinningen.

Projektet berör miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” genom en ökad elproduktion från förnyelsebara råvaror. Nya processlösningar innebär möjlighet både för anläggningsägaren som får bättre prestanda på sin fabrik men skapar även tillfällen för export då det kräver tillverkare i olika skeden och Sverige har idag industri som är inriktad på panntillverkning.