Textil armering av massivträ - Programmet FoU-kortet

Textil armering av massivträ - Programmet FoU-kortet

Om massivträkomponenten förstärks kan dess vikt minskas och transport och monteringskostnader minskas.

En prototyp av en modifierad skiva i massivträ förstärkt med textilt material ska tas fram. Den modifierade skivan ska sedan provas för horisontella krafter.

Projektet genomförs i samarbete med Fristad Bygg AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Slutrapport: Fiberförstärkt massivträ