The Place of Religion and Worldviews in Swedish Preschool Teacher Education

The Place of Religion and Worldviews in Swedish Preschool Teacher Education

Studien vill därigenom svara på det övergripande forskningsproblemet: Vilka normer om religion och världsbilder produceras i svensk förskollärarutbildning – och hur kan dessa normer förstås ha betydelse i den diskursiva konstruktionen av en socialt hållbar utbildning, en förskollärarstudent, och förskollärarprofessionalism?