Ellinor Skaremyr

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5921

E-post: ellinor.skaremyr@hb.se

Signatur: ELSK

Jag arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid högskolan i Borås, campus Skövde. Jag disputerade år 2019 i pedagogiskt arbete med avhandlingen Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola. Avhandlingen består av två fallstudier, en studie om nyanlända barns deltagande i kulturella gemenskaper i förskolan och en studie om en språkrevitaliserande verksamhet, ett ambulerande finskt språkstöd. Mina forskningsintressen rör mångfaldsfrågor ur minoritetsperspektiv med fokus på interaktioner, språk, världsbilder och interkulturalitet i förskolekontext.

Nätverk som jag deltar i:

  • NatMin – Nätverk för nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk
  • Multilingual Childhoods – SIG EECERA

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Externa publikationer

Raivio, M., Skaremyr, E., & Kuusisto, A. (2022). Caring for Worldviews in Early Childhood Education: Theoretical and Analytical Tool for Socially Sustainable Communities of Care. Sustainability14(7), 3815.

Raivio, M., & Skaremyr, E. (2022). Understandings of Religion as Culture: Renegotiating Troublesome Concepts in Swedish ECEC Policy. In The Routledge International Handbook of the Place of Religion in Early Childhood Education and Care (pp. 343-352). Routledge.

Skaremyr, E. (2021). Newly arrived children’s encounters with the cultural community of preschool. European Early Childhood Education Research Journal29(3), 397-409.

Skaremyr, E. (2019). Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola. [Encountering speech communities: Minority language children in Swedish preschool context]. Dissertation 2019:13. Sweden: Karlstad University Studies.

Skaremyr, E. (2019). Engagement of children of Finnish descent in bilingual communicative events in Swedish preschool contexts. In Challenging Democracy in Early Childhood Education (pp. 91-106). Springer, Singapore.

Populärvetenskapliga publikationer

Skaremyr, E. (2022). Att överföra kulturarv i förskolan. Förskoletidningen nr 2. Gothia Förlag.

Skaremyr, E. (2020). Att stödja och främja nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskolan. Skolverket.

Skaremyr, E. (2015). Nyanlända barns sociala samspel i förskolan. Artikeln är publicerad på webbplatsen Förskoleforum.

Skaremyr, E. (2015). Att överbrygga barriärer. Förskoletidningen nr 3. Gothia Förlag.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper