The role of digital consumer data in contemporary consumer culture: political, ethical and commercial implications

The role of digital consumer data in contemporary consumer culture: political, ethical and commercial implications

Vilken roll spelar digitala konsumentdata i den samtida konsumtionskulturen? AI-teknologier organiserar konsumentdata och utgör grunden för vardagliga konsumentupplevelser. Spårning och övervakning av konsumenters dagliga aktiviteter förändrar uppfattningen av konsumtion som en fråga om val och mer som resultatet av databaserade förutsägelser. Digitala data har politiska och etiska konsekvenser för konsumtion när det gäller makt, agens och kunskap. Det påverkar hur vi lever, vad vi vet och vad vi konsumerar och skapar oro med frågor som berör integritet och kontroll i relation till data om individer och grupper. 

Projektet kombinerar etnografiska (kvalitativa) metoder för att studera olika aspekter av konsumentdata.