Uppföljning av närstående efter dödsfall inom intensivvård

Uppföljning av närstående efter dödsfall inom intensivvård

Att kartlägga förekomsten av och innehåll i uppföljning av närstående till patienter som avlidit på svenska intensivvårdsavdelningar.