Isabell Fridh

E-post: isabell.fridh@hb.se

Signatur: ISFR

Jag arbetar som docent och lektor inom forskningsområdet akut och prehospitalt vårdande  med fokus på intensivvård.

Jag började arbeta vid Högskolan i Borås hösten 2012 som postdok och har nu en anställning som docent och lektor. Innan dess arbetade jag vid Göteborgs universitet.

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt varav två erhållit finansiering  av Vetenskapsrådet. Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om vårdmiljö och vård i livets slutskede inom högteknologiska miljöer.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Vårdmiljö, vård och omvårdnad vid livets slut inom intensivvård