Utbildning i hjärt-lungräddning

Utbildning i hjärt-lungräddning

Ett avhandlingsprojekt som i en klusterrandomiserad studie skall klargöra vilken som är den optimala utbildningsmetoden för att utbilda lekmän i hjärt-lungräddning.