Utveckling av förnybara kompositmaterial för anaerob nedbrytning

Utveckling av förnybara kompositmaterial för anaerob nedbrytning

Projektet syftar därför till att hitta alternativa strategier för att etablera processer med nära håll för de nya biokompositmaterial som kontinuerligt når marknaden.