Vård efter hjärtstopp

Vård efter hjärtstopp

Eftersom det saknas omfattande randomiserade studier som dokumenterar värdet av olika aspekter på vård efter hjärtstopp så krävs en kontinuerlig uppföljning av konsekvenserna av introduktionen av dessa olika behandlingar.

I studien testas hypotesen att graden av aktivitet i vården efter hjärtstopp är relaterad till överlevnaden efter 30 dagar med god cerebral funktion samt överlevnad efter ett år.

Samtliga patienter som lagts in levande på sjukhus under tidsperioden 1 januari 2008 till 31 december 2011 i hela Västra Götaland kartläggs prospektivt och retrospektivt vad avser olika faktorer vid hjärtstopp, tidigare sjukhistoria och vård efter hjärtstopp. Cirka 700 patienter beräknas ingå i studien.

De preliminära resultaten från studien presenteras under 2012 i form av vetenskaplig rapportering.