Vetenskaplig utrustning - tester och mätning av tygers förmåga att draperas

Vetenskaplig utrustning - tester och mätning av tygers förmåga att draperas

Komposit görs genom att kombinera en textilarmering och en hårdplast eller termoplast. Produktion av textilsammansatta produkter kräver drapering av torra eller förimpregnerade textilark över formar. Projektet handlar om införskaffandet av ett instrument för provning av tygers förmåga att drapera. Detta instrument är en mycket bra komplement till den befintliga forskningsmiljön.

Utrustningen kommer att vara en betydande resurs för forskare, doktorander och studenter i två områden vid Högskolan i Borås; Textil och mode samt Resursåtervinning, och kommer således att förstärka dessa områden gällande forskarutbildningen.

Utrustningen kan användas i projektet som bedrivs inom Smart Textiles initiativet samt även inom andra projekt tillsammans med forskningsinstitut och företag i Sjuhäradsregionen.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.