Videopaper och Didetik

Videopaper och Didetik

Det har funnits tidigare projekt kring videopapers inom den pedagogiska institutionen och det har kontinuerligt använts i ett fåtal ämnesdidaktiska kurser i inriktningen för ämneslärare. I utvärderingar av användningen av videopapers har reaktionerna från studenterna varit positiva. De upplever exempelvis att de får syn på aspekter av sin undervisning som de inte fått tidigare. Videopapers är ett sätt att dokumentera undervisning som kan stärka och stimulera ett reflektivt lärande där reflektionen både fördjupas och breddas.