Richard Baldwin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete (HUF)

Telefonnummer: 033-435 4101

Mobilnummer:

E-post: richard.baldwin@hb.se

Rumsnummer: B622

Signatur: RBA