Richard Baldwin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4101 E-post: richard.baldwin@hb.se Rumsnummer: B622 Signatur: RBA