Waste2Taste: Förädling av restprodukter med svampbioraffinaderi - Förstudie

Waste2Taste: Förädling av restprodukter med svampbioraffinaderi - Förstudie

I nästa skede är planen att tillsammans med ett 15-tal företag som identifierats i förstudien ta initiativ till att etablera och utveckla ett internationellt, världsledande svampcenter vid Högskolan i Borås med välutvecklad infrastruktur och tillgång till avancerad analysutrustning och apparatur för konceptutveckling och kommersialisering av svamp.