Women’s breastfeeding stories as an expander for caring – an intervention

Women’s breastfeeding stories as an expander for caring – an intervention

Syftet med projektet är att utveckla och genomföra en intervention som baserar sig på att utveckla vården genom att ta tillvara och vårda med utgångspunkt i kvinnors amningsberättelser och amningsupplevelser. Projektet baseras på en utbildningsintervention som berör vårdpersonal och forskningen inriktar sig på att belysa om och hur vårdare och ammande kvinnor upplever att interventionen påverkar vårdandet och om och hur det påverkar amningen. Projektet är empiriskt och kommer att studeras utifrån en livsvärldsansats.