Techarena Borås

Techarena Borås

Projektets syfte är att stärka Borås profil som tech-region med innovativa företag och lokal tech-kompetens.

Projektets mål är att utveckla en unik och lokalt anpassad techarena. Där näringsliv och akademi samverkar inom innovation, forskning och utbildning.

Rektors strategiska medel finansierar projektet.

Techarena Borås webbsida