Matilda Bogren Svensson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5976 E-post: matilda.bogren_svensson@hb.se Rumsnummer: B417 Signatur: MTBO