Matilda Bogren Svensson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5976

Mobilnummer: 0701-832483

E-post: matilda.bogren_svensson@hb.se

Rumsnummer: B417

Signatur: MTBO