Forskningskontakt

Områdesföreträdare, områdesledare och vetenskaplig ledare

Biblioteks- och informationsvetenskap

Björn Hammarfelt, områdesföreträdare för forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskap
Tfn: 033-435 4715, e-post: bjorn.hammarfelt@hb.se

Handel & IT

Nicklas Salomonson, områdesledare för forskningsområdet Handel & IT
Tfn: 033-435 4479, e-post: nicklas.salomonson@hb.se

Stefan Cronholm, områdesledare för forskningsområdet Handel & IT 
Tfn: 033-435 5936, e-post: stefan.cronholm@hb.se

Människan i vården

Annelie Sundler, vetenskaplig ledare för forskningsområdet Människan i vården
Tfn: 033-435 4744, e-post: annelie.sundler@hb.se

Pedagogiskt arbete

Petra Angervall, områdesföreträdare för forskningsområdet Pedagogiskt arbete
Tfn: 033-435 4147, e-post: petra.angervall@hb.se

Resursåtervinning

Mohammad Taherzadeh, områdesföreträdare för forskningsområdet Resursåtervinning
Tfn: 033-435 5908, e-post: mohammad.taherzadeh@hb.se

Textil och mode

Nawar Kadi, områdesföreträdare för forskningsområdet Textil och mode
Tfn: 033-435 5914, e-post: nawar.kadi@hb.se

Kontaktuppgifter till fler forskare

På forskningsområdenas sidor hittar du kontaktuppgifter till alla forskare och doktorander knutna till något av högskolans sex prioriterade områden:

Forskningskommunikatör

Lina Färm, kommunikatör
Tfn: 033-435 4523, e-post: lina.farm@hb.se